Tab-Tension dukar

En Tab Tension-duk är elektriska projektordukar med ett inbyggt sträcksystem där spännjusteringer kan göras på vardera sidor om duken. För att tillföra ännu mer sträckning i duken har också bottenprofilen ofta extra tyngd.

Då dukar med elastiskt dukmaterial har högre krav vad gäller sträckningsmöjligheter kostar dessa dukar ofta något mer än sedvanliga projektordukar med vävdukmaterial. Detta har däremot inte hejdat att projektordukar med elastiskt dukmaterial ökat i användande de senaste åren.